Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
Աննա Մարգարյան

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Էկոլոգիական ստանդարտացում և սերտիֆիկացում
Արմեն Ալեքսանյան

Էկոլոգիական ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Մթնոլորտային օդի պահպանության տնտեսական հիմունքներ
Հայկ Հակոբյան

Մթնոլորտային օդի պահպանության տնտեսական հիմունքներ

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Ագրոպարենային համակարգի հիմնախնդիրներ
Իռա Փանոսյան

Ագրոպարենային համակարգի հիմնախնդիրներ

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Կլիմայի փոփոխության տնտեսական հիմնահարցեր
Ալիսա ԳևորգյանՀայկ Հակոբյան

Կլիմայի փոփոխության տնտեսական հիմնահարցեր

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Էկոլոգիական իրավունքի հիմունքներ
Ալիսա Գևորգյան

Էկոլոգիական իրավունքի հիմունքներ

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն