Մենեջմենթի հիմունքներ
Նելլի Շահնազարյան

Մենեջմենթի հիմունքներ

Կառավարման ամբիոն

Տնտեսագիտություն 
Գուրգեն Օհանյան

Տնտեսագիտություն 

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Էկոնոմետրիկա և տվյալների վերլուծություն
Վահրամ Նալչաջյան

Էկոնոմետրիկա և տվյալների վերլուծություն

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Հետազոտության մեթոդներ
Արմեն Քթոյան

Հետազոտության մեթոդներ

Վիճակագրության ամբիոն

Կիրառական մարքեթինգ
Լիլիթ Մաթևոսյան

Կիրառական մարքեթինգ

Մարքեթինգի ամբիոն