Տնտեսագիտություն
Գուրգեն Օհանյան

Տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Հանրային կառավարում
Ամալյա Մանուկյան

Հանրային կառավարում

Կառավարման ամբիոն

Դասավանդման մեթոդներ
Սարգիս Ասատրյանց

Դասավանդման մեթոդներ

Կառավարման ամբիոն

Հետազոտության մեթոդներ
Արմեն Քթոյան

Հետազոտության մեթոդներ

Վիճակագրության ամբիոն

Էկոնոմետրիկա և տվյալների վերլուծություն
Վահրամ Նալչաջյան

Էկոնոմետրիկա և տվյալների վերլուծություն

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն