Ներդրումային քաղաքականություն
Կարեն Գրիգորյան

Ներդրումային քաղաքականություն

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն

Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
Տաթևիկ Հակոբյան

Էկոնոմետրիկ մոդելավորում

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն