Մաքսային վարչարարության սկզբունքներ
Արթուր Սայադյան

Մաքսային վարչարարության սկզբունքներ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Արտաքին առևտրի քաղաքականություն
Դիանա Գալոյան

Արտաքին առևտրի քաղաքականություն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

 Լոգիստիկան միջազգային առևտրում
Գրիգոր Նազարյան

Լոգիստիկան միջազգային առևտրում

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
Աննա Փախլյան

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Մաքսային արժեքի որոշում
Անահիտ Ժամկոչյան

Մաքսային արժեքի որոշում

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն