Բանկի ակտիվների արդյունավետ կառավարում
Արման Տոնիկյան

Բանկի ակտիվների արդյունավետ կառավարում

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Ներքին հսկողությունը և աուդիտը առևտրային բանկերու
Արման Տոնիկյան

Ներքին հսկողությունը և աուդիտը առևտրային բանկերու

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Թվային բանկ (Digital banking)
Լիլիա Տոնյան

Թվային բանկ (Digital banking)

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Ֆինանսական տեխնոլոգիաները բանկային համակարգում (FinTech)
Արման Տոնիկյան

Ֆինանսական տեխնոլոգիաները բանկային համակարգում (FinTech)

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Ներդրումային բանկ (Investment banking)
Հայկ Բեջանյան

Ներդրումային բանկ (Investment banking)

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն