Էլեկտրոնային կառավարումը հանրային ոլորտում
Արմեն ՂազարյանԱրման Սարգսյան

Էլեկտրոնային կառավարումը հանրային ոլորտում

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական  համակամակարգերի ամբիոն