Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ
Նարինե Միրզոյան

Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

Կառավարչական վերլուծության հիմնախնդիրները
Վահան Բաբայան

Կառավարչական վերլուծության հիմնախնդիրները

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն