Երկրորդային ռեսուրսների էկոնոմիկա
Աննա Մարգարյան

Երկրորդային ռեսուրսների էկոնոմիկա

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Էկոաուդիտի հիմունքներ
Նադեժդա ԱֆյանԱննա Մարգարյան

Էկոաուդիտի հիմունքներ

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Անտառային տնտեսության էկոնոմիկա
Ալիսա Գևորգյան

Անտառային տնտեսության էկոնոմիկա

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Ընդերքի էկոնոմիկա
Հարություն Մովսիսյան

Ընդերքի էկոնոմիկա

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Ջրային տնտեսության էկոնոմիկա
Աննա Մարգարյան

Ջրային տնտեսության էկոնոմիկա

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Բնապահպանական փորձաքննության հիմունքներ
Հայկ Հակոբյան Ռազմիկ

Բնապահպանական փորձաքննության հիմունքներ

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն