Կոնֆլիկտների կառավարում
Սարգիս Ասատրյանց

Կոնֆլիկտների կառավարում

Կառավարման ամբիոն 

Առաջնորդում
Գագիկ Ասլանյան

Առաջնորդում

Կառավարման ամբիոն 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Անահիտ Մելքումյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Բիզնես վարչարարության ամբիոն