Կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգեր
Արման Սարգսյան

Կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգեր

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
Հակոբ Վարդանյան

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն

Գազափոխադրման և գազամատակարարման  համակարգերի բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
Աշոտ Ուլիխանյան

Գազափոխադրման և գազամատակարարման համակարգերի բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն

Բնական մենաշնորհների կարգավորման հիմնախնդիրները
Գարեգին Բաղրամյան

Բնական մենաշնորհների կարգավորման հիմնախնդիրները

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն

Հեռահաղորդակցության համակարգի բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
Արմեն Հունանյան

Հեռահաղորդակցության համակարգի բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն

Ռիսկերի կառավարումը բիզնեսում
Աշոտ Եղիազարյան

Ռիսկերի կառավարումը բիզնեսում

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն

Հարկային և մաքսային հարաբերությունների կազմակերպում
Միքայել Մելքումյան

Հարկային և մաքսային հարաբերությունների կազմակերպում

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն