Սոցիալական ոլորտի տնտեսագիտություն
Ատոմ Վարդանյան

Սոցիալական ոլորտի տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Տնտեսական գործընթացների համակարգային մոդելավորում
Աշոտ Թավադյան

Տնտեսական գործընթացների համակարգային մոդելավորում

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Նեյրոտնտեսագիտություն
Տաթևիկ Մկրտչյան

Նեյրոտնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Տնտես․ աճի ժամանակակից տեսությունները
Սամվել Գրիգորյան

Տնտես․ աճի ժամանակակից տեսությունները

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն