Առցանց դասընթացների արդյունավետության վերաբերյալ դասախոսների հարցում

Հարգելի՛ դասախոս,

Սույն հարցման նպատակն է գնահատել առցանց դասավանդման, ուսումնառության և գիտելիքի գնահատման արդյունավետությունը։ Հարցումն անանուն է։ Խնդրում ենք հատկացնել ժամանակ հարցաթերթը լրացնելու համար։
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի հարցում

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի հարցում

Առցանց դասընթացների արդյունավետության վերաբերյալ