Հարցում առկա բակալավրիատ

Հարցում առկա բակալավրիատ

Առցանց ուսումնառության վերաբերյալ ուսանողների բավարարվածության հարցում

Հարգելի՛ ուսանող,

Սույն հարցման նպատակն է գնահատել առցանց դասավանդման, ուսումնառության և գիտելիքի գնահատման արդյունավետությունը։ Հարցումն անանուն է։ Խնդրում ենք հատկացնել ժամանակ հարցաթերթը լրացնելու համար։


Հարցում առկա մագիստրատուրա

Հարցում առկա մագիստրատուրա

Առցանց ուսումնառության վերաբերյալ ուսանողների բավարարվածության հարցում


Հարգելի՛ ուսանող,

Սույն հարցման նպատակն է գնահատել առցանց դասավանդման, ուսումնառության և գիտելիքի գնահատման արդյունավետությունը։ Հարցումն անանուն է։ Խնդրում ենք հատկացնել ժամանակ հարցաթերթը լրացնելու համար։