Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ

Հարգելի ասպիրանտներ և հայցորդներ, էջը նախատեսված է ընտրովի դասընթացների ընտրությունը կազմակերպելու համար։ 

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ (2020)

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ (2020)

Հարգելի՛ ասպիրանտներ և հայցորդներ, էջը նախատեսված է ընտրովի դասընթացների ընտրությունը կազմակերպելու համար։