Տնտեսական ինֆորմատիկա և տեղեկատվական հիմունքներ ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ

Տնտեսական ինֆորմատիկա և տեղեկատվական հիմունքներ ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ

Հարգելի ասպիրանտներ, էջը նախատեսված է ընտրովի դասընթացների ընտրությունը կազմակերպելու համար։ 

Տնտեսական ինֆորմատիկա և տեղեկատվական հիմունքներ ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ

Տնտեսական ինֆորմատիկա և տեղեկատվական հիմունքներ ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ

Հարգելի ասպիրանտ, էջը նախատեսված է ընտրովի դասընթացների ընտրությունը կազմակերպելու համար։