Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ ընտրովի դասընթացներ

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ ընտրովի դասընթացներ

Հարգերլի ասպիրանտ, էջը նախատեսված է ընտրովի դասընթացների ընտրությունը կազմակերպելու համար։ 

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ ընտրովի դասընթացներ (2020)

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ ընտրովի դասընթացներ (2020)

Հարգերի՛ ասպիրանտներ, էջը նախատեսված է ընտրովի դասընթացների ընտրությունը կազմակերպելու համար։