Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ (2020)

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնի ընտրովի դասընթացներ (2020)

Հարգերի՛ ասպիրանտներ, էջը նախատեսված է ընտրովի դասընթացների ընտրությունը կազմակերպելու համար։