Ինովացիոն գործընթացները տեղեկատվական համակարգում
Արման Սարգսյան

Ինովացիոն գործընթացները տեղեկատվական համակարգում

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
Արմեն Ղազարյան

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն