Բիզնես անգլերեն

Բիզնես անգլերեն

Լեզուների ամբիոն

Մենեջմենթի հիմունքներ
Արմեն Կարախանյան

Մենեջմենթի հիմունքներ

Մարքեթինգի ամբիոն

Տնտեսագիտություն
Արթուր Այրումյան

Տնտեսագիտություն

Վիճակագրության ամբիոն