Մարքեթինգային տեղեկատվական համակարգեր
Արգամ Արտաշյան

Մարքեթինգային տեղեկատվական համակարգեր

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
Նարեկ Կեսոյան

Էկոնոմետրիկ մոդելավորում

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Ռազմավարական մարքեթինգ
Սիմոն Իսաջյան

Ռազմավարական մարքեթինգ

Մարքեթինգի ամբիոն