ԵՄ և համաշխարհային տնտեսությունը
Զոյա Թադևոսյան

ԵՄ և համաշխարհային տնտեսությունը

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

ԵՄ ինստիտուտները և որոշումների կայացման մեխանիզմները
Ալբերտ Հայրապետյան

ԵՄ ինստիտուտները և որոշումների կայացման մեխանիզմները

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Միջազգային զբոսաշրջային շուկաներ
Սուսաննա Աղաջանյան

Միջազգային զբոսաշրջային շուկաներ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

ԲՌՀՉԱ երկրները համաշխարհային տնտեսության մեջ
Թամարա Մարգարյան

ԲՌՀՉԱ երկրները համաշխարհային տնտեսության մեջ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Միջազգային արժութային շուկաներ
Թադևոս Ավետիսյան

Միջազգային արժութային շուկաներ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
Դավիթ ՀախվերդյանԱննա Փախլյան

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
Տաթևիկ Հակոբյան

Էկոնոմետրիկ մոդելավորում

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Ճապոնագիտություն
Աննա Վարդանյան

Ճապոնագիտություն

Ֆինանսների ամբիոն