Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
Տաթևիկ Հակոբյան

Էկոնոմետրիկ մոդելավորում

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Ինովացիոն տնտեսություն
Ծովինար Կարապետյան

Ինովացիոն տնտեսություն

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն

Արժութային քաղաքականություն
Գայանե Ավագյան

Արժութային քաղաքականություն

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն
Ավագյան Գ․ 2022-23 ուս․ տարի 1-ին կիսամյակ

Ներդրումային քաղաքականություն
Կարեն Գրիգորյան

Ներդրումային քաղաքականություն

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն