Մաքսային արժեքի որոշում
Անահիտ Ժամկոչյան

Մաքսային արժեքի որոշում

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Մաքսային վարչարարության սկզբունքներ

Մաքսային վարչարարության սկզբունքներ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Արտաքին առևտրի քաղաքականություն

Արտաքին առևտրի քաղաքականություն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Լոգիստիկան միջազգային առևտրում

Լոգիստիկան միջազգային առևտրում

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
Աննա Փախլյան

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն