Էկոնոմետրիկա և տվյալների վերլուծություն
Հարություն Թերզյան

Էկոնոմետրիկա և տվյալների վերլուծություն

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն