Տվյալների վերլուծության հիմունքներ
Եվգենյա Բազինյան

Տվյալների վերլուծության հիմունքներ

Տնտեսամաթեմատիկան մեթոդների ամբիոն

Տվյալների հավաքագրում և ներկայացում (Data Mining and Visualization)
Փառանձեմ Հակոբյան

Տվյալների հավաքագրում և ներկայացում (Data Mining and Visualization)

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն