Զարգացման տնտեսագիտություն
Ատոմ Վարդանյան

Զարգացման տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Տնտեսական սիներգետիկա
Վահե Բուլանիկյան

Տնտեսական սիներգետիկա

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
Սամվել Գրիգորյան

Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Ինֆորմացիոն տնտեսագիտություն
Վարդան Վլասյան

Ինֆորմացիոն տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Նոր ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն
Ատոմ Մարգարյան

Նոր ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Նորարարական քաղաքականություն
Ատոմ Մարգարյան

Նորարարական քաղաքականություն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Տնտեսագիտության տեսության արդի հիմնախնդիրներ
Հովսեփ Աղաջանյան

Տնտեսագիտության տեսության արդի հիմնախնդիրներ

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն