Բանկային վերահսկողություն
Արթուր Նահապետյան

Բանկային վերահսկողություն

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Բանկային ռիսկերի գնահատման քանակական մեթոդներ
Վարդգես Ղահրամանյան

Բանկային ռիսկերի գնահատման քանակական մեթոդներ

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Վճարման էլեկտրոնային համակարգեր

Վճարման էլեկտրոնային համակարգեր

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

Առևտրային բանկերի բիզնես գործընթացների կառավարում

Առևտրային բանկերի բիզնես գործընթացների կառավարում

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Կառավարչական և ֆինանսական հաշվառում
Արմեն Հակոբյան

Կառավարչական և ֆինանսական հաշվառում

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն