Տվյալների հավաքում և ներկայացում
Արմեն Ղազարյան

Տվյալների հավաքում և ներկայացում

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի