Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցում և ներդաշնակեցում
Գրիգոր Նազարյան

Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցում և ներդաշնակեցում

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ
Հայկ Ֆարմանյան

Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Մաքսային արժեքի որոշում
Անահիտ Ժամկոչյան

Մաքսային արժեքի որոշում

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Առևտրի միջազգային կոնվենցիաներն ու համաձայնագրերը
Թամարա Մարգարյան

Առևտրի միջազգային կոնվենցիաներն ու համաձայնագրերը

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Արտաքին առևտրային քաղաքականություն
Դիանա Գալոյան

Արտաքին առևտրային քաղաքականություն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Լոգիստիկան միջազգային առևտրում
Գրիգոր Նազարյան

Լոգիստիկան միջազգային առևտրում

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Մաքսային վարչարարության սկզբունքներ
Արթուր Սայադյան

Մաքսային վարչարարության սկզբունքներ

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն