Աշխատանքի տնտեսագիտություն
Մերի Մանուչարյան

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն

Իրավագիտություն
Նազելի Սուքիասյան

Իրավագիտություն

Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն