Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրություն 2023-2024 հեռակա բակալավրիատ (Ֆինանսներ)
Լևոն ԲարխուդարյանԱշոտ Մարդոյան

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրություն 2023-2024 հեռակա բակալավրիատ (Ֆինանսներ)

Ֆինանսների և Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոններ

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրություն 2023-2024 առկա բակալավրիատ (Ֆինանսներ)
Էդգար ԱղաբեկյանԱշոտ Մարդոյան

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրություն 2023-2024 առկա բակալավրիատ (Ֆինանսներ)

Ֆինանսների և Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոններ